Klasická homeopatická léčba

ORL Praha 10 - MUDr. Hana Pokorná

ORL Praha 10 – MUDr. Hana Pokorná

Zdraví člověka vždy bylo a stále bude na vrcholu žebříčku lidských hodnot. Proto stále stoupají nároky pacientů na kvalitu lékařské péče. Požadavky na zajišťování zdraví jsou stále vyšší, neboť se stále zvyšuje nárůst chorob infekčního původu. I z tohoto důvodu se veřejnost stále více zajímá a vrací ke starým přírodním metodám, tedy k metodám alternativním, které se zabývají celostní léčbou a přírodními prostředky. Jednou z těchto léčebných metod je homeopatie. Homeopatická diagnostika a léčba je založena na faktu, že mysl je úzce spojená s fyzickými orgány a dokáže-li nějaká látka vyvolat u člověka příznaky nemoci, pak nepatrné množství této látky může ty samé příznaky vyléčit, aniž by to mělo škodlivý vliv na zdraví. To znamená, že homeopatie je založena na principu ,,podobné léčit podobným“. V homeopatii je vytvořen systém představující přírodní léčbu, která léčí celou osobnost a ne jen příznaky jednotlivých nemocí. Léčivé přípravky jsou vyrobeny z ryze přírodních zdrojů, jako jsou rostliny, minerály, kovy, houby, hmyz apod. Homeopatie je především určena pro pacienty, kteří trpí angínami nebo rýmou, ale také únavou a nervozitou. To že psychika ovlivňuje i fyzický stav většina lidí ví, ale jen málokdy si to uvědomují. Tréma a stres může podporovat i některá akutní onemocnění. Klasická homeopatie spočívá v tom, že léky nekombinuje a podává se pouze jeden lék v jednom čase. Zastává názor, že každá nemoc má fyzickou a psychickou příčinu. Fyzickou příčinou se zabývá klasická medicína, zatím co příčinou psychickou  především klasická homeopatie. Homeopatická léčba je proto vhodnou alternativní cestou pro lidi, kteří se chtějí léčit, protože jim jejich zdraví není lhostejné a také se nesnaží potlačovat příznaky nemoci, ale právě naopak se snaží povzbudit sebeobranné mechanizmy tak, aby nemoc vymizela pokud možno přírodní cestou. Homeopatie určitě nestojí v cestě tradiční medicíně a pacienti nevysazují dosavadní medicínskou léčbu. Ideální případ je vhodná kombinace obou metod.